Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny (RODO)

Modrzew Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Pani/Pana dane przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modrzew Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Macieja Wierzbińskiego 50A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr 0000708635, NIP 5562772294, REGON 368954467

 

 1. Celem, dla którego Modrzew Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest:
 1. obsługa składanych zapytań – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
 2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
 5. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą,
 6. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Modrzew Sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez Gościa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Dane osobowe przechowywane będą:
 1. dotyczące składanych zapytań p- przez okres 30 dni,
 2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji,
 3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe,
 4. świadczenia usług z zakresu rehabilitacji leczniczej – przez 20 lat,
 5. dotyczące ewentualnych roszczeń – do odwołania

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. firmy świadczące usługi wsparcia IT związane umowami z Modrzew Sp. z o.o. oraz dostarczające oprogramowania informatycznego,
 2. kancelarie prawne,
 3. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Modrzew Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
 1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej,
 2. odmowa rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju, pobytu rehabilitacyjnego.

 

 1. Modrzew Sp. z o.o. przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@modrzew.pl.

 

 

 


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu