NFZ

INFORMACJE DLA KURACJUSZY SKIEROWANYCH 

Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje przydatne do przygotowania się na wyjazd sanatoryjny.

Do sanatorium należy zabrać ze sobą:

-Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

-Dowód tożsamości.

-Legitymację ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia ,

-Stale przyjmowane leki – na cały okres pobytu.

-Wygodną odzież i obuwie sportowe, klapki, strój kąpielowy, przybory toaletowe, własne ręczniki

Rozpoczęcie i zakończenie pobytu:

-Pobyt rozpoczyna się w wyznaczonym w skierowaniu dniu o godz. 14.00.

-Zakończenie pobytu następuje o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu.

-Do dyspozycji Kuracjuszy oddajemy miejsca w pokojach: 1- 2- 3- 4 osobowych z łazienką,                                                                      2- osobowych w studio z łazienką

Sanatorium nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc – miejsca w pokojach przydzielane są bezpośrednio po przyjeździe.

-Dodatkowe noclegi przed i po zakończeniu leczenia sanatoryjnego należy każdorazowo uzgadniać z recepcją.

Koszty ponoszone przez Kuracjusza:

- Przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego.

  • Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
  • Opłata uzdrowiskowa ustalana na podstawie uchwały Rady Miasta Inowrocławia.

Wcześniejsze wyjazdy.

Skrócenie przez Kuracjusza pobytu w sanatorium jest możliwe na pisemny wniosek:

- z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium – uzasadnionej i udokumentowanej przez lekarza prowadzącego,

- z powodu przyczyn niezależnych od Kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod jego opieką.

UWAGA

W przypadku skrócenia pobytu w sanatorium z przyczyn innych niż wymienione powyżej Kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 60,00 zł za dobę za każdy dzień nieobecności. Powyższe obowiązuje również w przypadku późniejszego niż wskazany w skierowaniu przyjazdu do sanatorium .


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu