Kontakt

MODRZEW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

Telefony i faxy:
CENTRALA – (52) 357-30-84

Poczta elektroniczna:
Biuro Obsługi Klienta -bok@modrzew.biz.pl
Biuro Obsługi Klienta – marketing@modrzew.biz.pl
Sekretariat dyrektora – sekretariat@modrzew.biz.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000708635

Wysokość kapitału 5000,00 zł, NIP 5562772294, REGON 368954467

Nr rachunku bankowego: PKO BANK POLSKI 64 1020 1462 0000 7102 0329 2687

tel: 52 357 30 84, e-mail: sekretariat@modrzew.biz.pl


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu