Kaplica sanatoryjna

          Sanatorium to dom zdrowia. Tutaj przyjeżdżają ludzie, aby wzmocnić siły, dostapić uzdrowienia, nabrać życia. Przynoszą ze sobą nadzieję, jak również niepokoje i lęki. Szukają w nowym miejscu pobytu kogoś lub czegoś, aby poczuć się u siebie. Z ufnością patrzą na lekarza, cieszą się dobrym słowem pielęgniarki, z wdzięcznością przyjmują posługę służb sanatoryjnych.

Rozglądają się kuracjusze w swoim otoczeniu. Szukają kościoła, pytają: czy jest daleko?
Sanatoria inowrocławskie położone są na terenie Parafii św. Józefa. Duszpasterze tej parafii, witając w swoim kościele przybyłych gości, mówią im, że na czas kuracji są parafianami Parafii św. Józefa. Są to wdzięczni parafianie, ponieważ mają dużo wolnego czasu, dlatego chętnie korzystają z nabożeństw parafialnych, przystępują do sakramentów św., przychodzą do kapłanów na rozmowy, zaglądają do biblioteki parafialnej, odnajdują wspólnoty, do których nalezą w swoich parafiach.
Kapłani Parafii św. Józefa zapraszają przybyłych gości na specjalne spotkania duszpasterskie.

Sanatorium MODRZEW, położone na krańcu parku zdrojowego, jest jedynym sanatorium, gdzie znajduje się kaplica. Przyjeżdżający do MODRZEWIA kuracjusze z wielką radością spostrzegają, że mieszkać będą w domu, gdzie jest kaplica, a w niej dzień i noc żyje Jezus Chrystus – obecny w najświętszym Sakramencie. Tutaj przybywa kapłan z Parafii św. Józefa, aby przynajmniej raz w tygodniu sprawować mszę św. Często przybywają do MODRZEWIA kapłani, aby się leczyć i nabierać sił. Stają się wtedy kapelanami Sanatorium. Witając na mszy św. przybyłych kuracjuszy – kapłani gratulują im, że w czasie leczenia mieszkać będą pod jednym dachem z Panem Jezusem, co wywołuje u kuracjuszy szczere wzruszenie. Niektórzy z nich, starając się o ponowny przydział do sanatorium, pragną właśnie trafić do MODRZEWIA.

Kaplica w sanatorium MODRZEW została erygowana przez Ks. Prymasa Kardynała Józefa Glempa i poświęcona w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w 1991 r. przez Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia. Swoje istnienie i trwanie zawdzięcza ten Boży Przybytek Dyrektorowi Sanatorium Panu Edmundowi Kaczykowskiemu. To On najpierw chodził z ta myślą, aby w tym domu znalazła się kaplica. Wypatrzył doskonałe miejsce dla niej i znalazł dla tej kaplicy tytuł, którym jest: Chrystus Król Wszechświata. To Pan Dyrektor zachęca kuracjuszy, aby wzbogacali i upiększali ten święty przybytek. Kaplica wyposażona jest w sprzęty liturgiczne, dzięki którym mogą odbywać się w niej wszelkie nabożeństwa. Na ścianach kaplicy zawieszone są obrazy Matki Bożej i Świętych, co sprawia, że przebywanie w kaplicy nastraja do pobożnych myśli i podnosi serce ku Bogu.

Wchodzący do kaplicy dostrzegają patrzącego w ich kierunku Chrystusa Króla, który obejmuje ramionami Ziemię.
Migocące światło wiecznej lampki zaprasza do wejścia w to święte miejsce, i rzeczywiście przychodzą tutaj kuracjusze, aby przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie wypowiedzieć swoje troski i nadzieje.
Kaplica w Sanatorium MODRZEW jest jedynym takim miejscem pośród wszystkich obiektów sanatoryjnych Inowrocławia. Jest ona filią Kościoła p.w. Św. Józefa.
Wierzymy, że kaplica jest i pozostanie miejscem, skąd promieniować będzie na cały dom Boże Błogosławieństwo.

Ks. kanonik Antoni Balcerzak
Proboszcz Parafii p.w. Św. Józefa w Inowrocławiu

 


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu