OFERTA SPECJALNA zima – wiosna 2015r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiamy, że w ramach wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o działalności leczniczej mają miejsce istotne zmiany związane z funkcjonowaniem Sanatorium Uzdrowiskowego „Modrzew” w Inowrocławiu, mianowicie:

 

1. Działając w imieniu Związku Zawodowego „Budowlani” będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, wpisanym na podstawie art. 104 tej ustawy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego po numerem 000000002336, Rada Krajowa Związku Zawodowego „Budowlani” uchwałą nr 134/R/12/2012/VII z dnia 5 grudnia 2012 roku postanowiła, że z dniem 31 grudnia 2012 roku ulega likwidacji działalność dotychczasowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Modrzew” w Inowrocławiu o numerze NIP 5561389222 i o numerze REGON 002205002 – 00457.

 

2. Działalność lecznicza prowadzona pod dotychczasową nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew” będzie kontynuowana przez podmiot leczniczy: Związek Zawodowy „Budowlani” z/s w Warszawie jako jego przedsiębiorstwo o nazwie:Związek Zawodowy „Budowlani” Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew” w Inowrocławiu , ul. Wierzbińskiego 50A, z numerem REGON 00220500200890 , z numerem NIP. 526-00-08-521. Taki też jest adres dla korespondencji lub uproszczony: Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew”, 88 – 100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50A.

 

3. Zmianie uległ numer konta bankowego na: 55 1240 6003 1111 0010 4664 1125 w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie.

 

Prosimy o uwzględnianie tych informacji w sprawach związanych z Sanatorium.

Gimnastyka w basenie solankowym dla Pań

Zachęcamy wszystkie Panie do uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych w basenie solankowym Sanatorium „Modrzew”. Zajęcia odbywają są we wtorki i czwartki o godz. 16:00. (W przypadku większej liczby zainteresowanych istnieje możliwość utworzenia grup gimnastycznych w godzinach 14:30 – 16:00.)

DLA ZDECYDOWANYCH PROPONUJEMY ATRAKCYJNE PAKIETY BASENOWE:

 

6 zabiegów – 60,00 zł

12 zabiegów – 100,00 zł

18 zabiegów – 150,00 zł

Cena pojedynczego zabiegu – 13,00 zł


ZABIEGI LECZNICZE BĘDĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA (POBIERZ TUTAJ).


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu