INFORMACJA

Zawiadamiamy, że 7 marca 2018 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Modrzew” w Inowrocławiu nastąpiły zmiany własnościowe.

Szczegóły w treści poniżej.

Działalność lecznicza prowadzona pod dotychczasową nazwą Związek Zawodowy „Budowlani” Sanatorium Uzdrowiskowe „Modrzew” w Inowrocławiu (88-100) ul. Wierzbińskiego 50 A będzie niezmiennie kontynuowana, ze wszelkimi od tego dnia prawami i obowiązkami, przez nowy podmiot leczniczy o oficjalnej nazwie ( także do faktur ) MODRZEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 88-100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50A o następujących danych identyfikacyjnych: KRS 0000708635, REGON 368954467, NIP 5562772294, Księga rejestrowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 000000198119.

W celach marketingowych i potocznie stosowana może być nazwa Modrzew Sp. z o. o. lub Sanatorium Uzdrowiskowe Modrzew lub Sanatorium Modrzew.

Adres 88-100 Inowrocław, ul. Wierzbińskiego 50A, dane teleadresowe, internetowe i logo pozostają bez zmiany. Zmianie uległ numer konta bankowego na: 64 1020 1462 0000 7102 0329 2687 w banku PKO BP SA.

Za zobowiązania do 6 marca 2018 roku włącznie faktury prosimy wystawić na dotychczasowego nabywcę, od 7 marca 2018 roku na nowego nabywcę zakupowanych od Was dóbr. Dla dostawców mediów w załączniku podajemy sporządzony w tym celu w dniu 6 marca 2018 roku stan liczników.

Prosimy o uaktualnienie wiążącej nas umowy do nowej sytuacji. Zainteresowani jesteśmy i prosimy o uwzględnienie wydłużenia terminów płatności do kodeksowych 30 dni. Liczymy na dalszą owocną, niezakłóconą współpracę.

Oferta na 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na 2018 rok

kliknij —>
Oferta na rok 2018


Sanatorium Uzdrowiskowe
„MODRZEW”
ul. Wierzbińskiego 50a
88-100 Inowrocław

© 2012 Copyright by Sanatorium MODRZEW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja nrjeden.pl Opracowanie graficzne fotoslub.eu